Om demons

Sådan er vi

Amager Demons’ formålsparagraf:

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til sporten amerikansk fodbold, og at gøre det
muligt for foreningens medlemmer at dyrke sporten lokalt på Amager. Endvidere at give både
drenge, piger, børn og voksne et positivt socialt samvær i sunde omgivelser.”

ungdomstræning

God børne- og ungdomsidræt er kendetegnet ved, at udøvere trives, at flest muligt ønsker at deltage, at udøvere udvikler sig fysisk, psykisk og socialt, at oplæringen er tilpasset udøverens alder, udvikling og behov, at udøveren oplever fremgang gennem individuel vejledning og opmuntring, og at træningen er lege betonet. Det overordnede mål med børne- og ungdomsidrætten er at give udøveren mulighed for alsidig udvikling og for at mestre forskellige færdigheder for så i teenageårene eventuelt at specialisere sig. Således kan grundlaget lægges for en varig lyst til at dyrke idræt og fysisk aktivitet.
Vi tænker ikke i kortsigtede resultater, men vil forbedre os fra gang til gang. Vi vil kunne mere i morgen end vi kan i dag – derfor skal trænerne tilrettelægge træningen så spillerne lærer noget hver gang de kommer til træning. Præstation må ikke prioriteres over læring.
Træningen fokuserer på sikkerhed og korrekt teknik, og kun i begrænset omfang taktisk forståelse. Træningen tilrettelægges i overensstemmelse med principperne i DAFF ATK.

fra ung til voksen

Vi spiller for at vinde, men i et udviklende miljø, hvor der samtidig er fokus på det sociale samt teamånden i sporten.
Årgangen fokuserer på fortsat udvikling af tekniske færdigheder, samt taktisk forståelse for spillet. Træningen bør foregå som en passende blanding af teknisk og taktisk træning. Træningen tilrettelægges i overensstemmelse med principperne i DAFF ATK.
Fra starten af ungdomsrækkerne arbejdes der med at indlære den spillefilosofi og spillestil, som er gældende for klubbens seniorhold og der anvendes således samme spillestil som på seniorholdet. Dette er blandt andet med til at sikre spillemæssig enkel overgang fra årgang til årgang og fra ungdom til senior.
På de ældre ungdomsårgange har klubben en ambition om at være repræsenteret på højeste niveau. Der påbegyndes en specialisering af spillerne, og arbejdes med stærke som svage sider hos den enkelte spiller .
I ungdomsårgangene er der ekstra fokus på fastholdelse af spillerne, da der typisk her sker frafald på grund af andre interesser og mange nye muligheder. Ligeledes arbejdes der målrettet på at fastholde aktive forældre og frivillige ledere fra de yngre årgange.

seniorholdet

Vi træner seriøst og spiller for at vinde, og sportsudvalget fatsætter årligt en placeringsmæssig målsætning for holdet. Træningen er elitepræget, men vi vægter socialt sammenhold og godt humør. Nye spillere kan stadig få en grundlæggende introduktion til sporten, og løbende deltage på lige fod i alle øvelser. Amager Demons skal være en klub, hvor der på seniorplan er en balance mellem at opnå resultater og socialt fællesskab. Der skal i klubben være plads og muligheder for alle som vil være en del af klubben, og den gode velkomst til nye spillere har høj prioritet.
Desuden vægtes det højt at spillere og trænere også deltager i klubbens drift og bidrager ved klubbens arrangementer. 
Der fokuseres på finpudsning af tekniske færdigheder, samt taktisk forståelse for spillet. Træningen bør foregå som en passende blanding af teknisk og taktisk træning. Træningen tilrettelægges i overensstemmelse med principperne i DAFF ATK.
På dette niveau har klubben en ambition om at være repræsenteret i landets bedste række med placering i den øverste halvdel. De fleste spillere er nu specialister på en enkelt position, og der forventes en udtalt selvmotivation i arbejdet med at dygtiggøre sig og holde kroppen i form.

gør altid dit bedste!

  • Gør altid dit bedste!
  • Vis værdighed både ved sejr og nederlag!
  • Overhold regler og normer for fair play!
  • Prioritér altid dit helbred og undgå unødvendige helbredsrisici!
  • Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
  • Respektér andre udøveres talent, potentiale og dygtighed!
  • Undgå brug af nedsættende tale og skældsord. Samarbejd åbent og ærligt med dine trænere og andre, som støtter dig!
  • Tag selv hovedansvaret for din sportslige udvikling og præstationer!
  • Bevar en høj standard for din personlige opførsel i og uden for konkurrence! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
  • Involvér dig ikke i dopingmisbrug!

 

download "sådan er vi!"

Vil du gerne læse hele dokumentet med alle vores sportslige og sociale retningslinjer og målsætninger, så kan du downlade det ved at trykke på knappen herunder. Dokumentet “Sådan er vi!” danner udgangspunkt for alt hvad vi foretager os, både som spillere, trænere, forældre og bestyrelse, og angiver retningen for klubbens udvikling. Derfor er det et vigtigt redskab for alle ledere i Amager Demons, men også for alle medlemmer, forældre og andre interesserede.

er du klar til at spænde hjelmen?

Har du fået svar på alle dine spørgsmål og er du klar til at prøve amerikansk fodbold?
Tryk på knappen herunder og start din gratis prøvemåned!

Scroll to Top