om demons

ADHD

amerikansk fodbold og adhd

ADHD er en af de hyppigste psykiske lidelser blandt børn og unge og påvirker ca. 5 % af børn i skolealderen. Tre gange så mange drenge som piger får stillet diagnosen. Kernesymptomerne ved ADHD er opmærksomhedsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet.
Undersøgelser peger imidlertid på at fysisk aktivitet hjælper personer med ADHD. De peger også på, at børn som træner jævnligt, vil opleve en stigning i hjernefunktionen, samt den generelle kognitive performance. Fysisk aktivitet i form af sport kan dermed bidrage til at børn med ADHD får afløb for den opsparede energi. Sport kan ligeledes være godt, når børnene skal lære at styre deres frustration og forbedre deres færdigheder.

struktur

Vi er glade for, at vores amerikansk fodbold har vakt din nysgerrighed. I amerikansk fodbold kan karakteristika som f.eks. højt energiniveau være en stor fordel, hvor det kan opleves at være en ulempe i et klasselokale, da man gerne skal sidde stille og være koncentreret længe. Dermed kan børn og unge med ADHD bruge én af deres kvaliteter, til at få en række succesoplevelser på fodboldbanen, som de ikke kan få i klasselokalet.
Amerikansk fodbold karakteriseres ved en høj grad af struktur, at være fysisk krævende og have en klar fordeling af opgaver og roller. Der er tydelige og klare linjer i træningen, og i særdeleshed i kampene. Alle ved lige præcis hvad de skal gøre hvornår, hvilket gør sportsgrenen forudsigelig og afgrænset på mange områder.
Nogle af de indbyggede parametre er stærke beskyttende faktorer for børn med opmærksomhedsforstyrrelser, som f.eks. høj grad af struktur, stærkt fællesskab og høj disciplin.
På samme måde kan sporten bidrage til børnenes læring om ageren i teams, og evnen til at opnå et mål, når de er udenfor klasselokalet. For de børn med en ADHD-diagnose der oplever, at undervisningen i skolen er en kamp, kan det give stor gevinst, hvis de kan dyrke en sport, de kan få succes med.

alle kan være med

I amerikansk fodbold er der brug for alle typer på et hold: den hurtige der skal løbe fra modstanderholdet, den tunge der skal blokere for at give mere plads og tid til holdkammeraterne o.s.v.. Sporten stiller desuden store krav i forhold til samarbejde, grundet de mange spilsystemer, og alle er afhængige af hinanden. En spilsekvens i amerikansk fodbold varer ca. 3-7 sekunder, hvilket gør at udøverne kun skal holde koncentrationen i meget kort tid, inden der igen aftales et nyt spil. Sporten er god for ”vilde” drenge og piger som ønsker lidt mere action end man finder i andre boldspilsaktiviteter.
Vi har gode erfaringer med børn og unge med megen energi, der efter de begynder til amerikansk fodbold, lærer at styre deres energiniveau, ikke kun når de er til amerikansk fodbold, men også i andre sammenhænge.
Vores ungdomstrænere uddannes til at skabe gode rammer for børn med opmærksomhedsforstyrrelser. Uddannelsen består af en introduktion til ADHD samt konkrete pædagogiske værktøjer som kan anvendes i træningen.
Desuden har vi ansat en inklusionstræner i klubben, med særligt fokus på de medlemmer der har brug for ekstra støtte.

er du klar til at spænde hjelmen?

Har du fået svar på alle dine spørgsmål og er du klar til at prøve amerikansk fodbold?
Tryk på knappen herunder for at læse mere information til nye forældre eller gå direkte til tilmelding og start din gratis prøvemåned!

Scroll to Top